added-box-1.png
Gratis verzenden

vanaf €50,-

shipped-1.png
Voor 16:00 besteld

vandaag nog verstuurd

dollar-1.png
Veilig betalen

met iDeal via Mollie

Privacy Policy

Persoons AV Support (hierna “stickado.nl”, ”desmartphonekoning.nl”, “wij” en “ons”) verwerkt privacygevoelige gegevens (persoonsgegevens). stickado.nl vindt een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang, wij verwerken persoonsgegevens dan ook met de grootste zorg en vertrouwelijkheid.

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en verwerken en voor welk doel. Wij adviseren jou om deze verklaring goed door te nemen.

Dit privacy statement is van toepassing op:

a) Bezoekers van één van de websites van stickado.nl/ stickado.be/ stickado.com, hierna: de “Websites”);
b) (Potentiële) klanten en andere personen met wie stickado.nl contact heeft, of probeert te hebben, via e-mail, een contactformulier of per telefoon;
c) Ontvangers van digitale nieuwsbrieven of commerciële e-mails van stickado.nl;
d) Klanten van stickado.nl, de contactpersonen van deze zakelijke klanten en de klanten van onze resellers (verkopers bij wie jij een bestelling plaatst;
e) Alle andere personen die met stickado.nl contact opnemen en van wie stickado.nl persoonsgegevens verwerkt.
In deze privacy verklaring wordt verstaan onder:

a) Jij/je/jou: degene van wie persoonsgegevens door stickado.nl worden verwerkt;
b) persoonsgegeven: elk gegeven dat op jou betrekking heeft en ook naar jou te herleiden is;
c) verwerking van persoonsgegevens: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens;
d) reseller: de verkoper bij wie jij een bestelling plaatst via een (website)module die met de systemen van stickado.nl is verbonden. Deze bestellingen worden direct via de websitemodule naar stickado.nl gestuurd en door stickado.nl afgehandeld in opdracht van de reseller.
Artikel 1. Wanneer ontvangen wij persoonsgegevens van jou?

stickado.nl ontvangt in de volgende situatie persoonsgegevens van jou:

a) wanneer jij (één van) de Websites bezoekt;
b) wanneer jij contact met ons opneemt, bijvoorbeeld per e-mail, via een contactformulier op één van de Websites of telefonisch;
c) wanneer jij je aanmeldt voor de digitale nieuwsbrieven of commerciële e-mails van stickado.nl;
d) Wanneer jij een bestelling plaatst via de webshop op (één van) de Websites, of via een reseller van stickado.nl;
e) Wanneer jij een account aanmaakt en/of gebruikt via (één van) de Websites;
Artikel 2 – Welke persoonsgegevens verzamelen wij van jou?

Bezoek Website

Bij een bezoek aan de Websites slaan onze servers automatisch informatie op zoals URL, IP-adres, browsertype en -taal, datum en tijd van het bezoek.

Contact met stickado.nl

Wanneer jij met stickado.nl contact opneemt met bijvoorbeeld een verzoek om informatie, dan bewaart stickado.nl de persoonsgegevens die je daarbij doorgeeft indien dat nodig is voor een goede afhandeling van jouw verzoek.

Nieuwsbrieven en commerciële e-mails

Uitsluitend als jij daarvoor expliciet toestemming hebt gegeven, sturen wij jou een nieuwsbrief per e-mail over onze producten en/of diensten. Je kunt altijd afmelden voor de nieuwsbrief, door op de unsubscribe-button te klikken onderaan de nieuwsbrief, of door dit aan te geven in je account.

Daarnaast kunnen wij klanten per e-mail benaderen voor het aanbieden van onze eigen en gelijksoortige producten of diensten als die eerder bij ons zijn besteld. Als je deze e-mails niet van ons wil ontvangen, kun je je ook daarvoor afmelden via de unsubscribe-button (recht van verzet).

Bestellingen plaatsen

Als jij een bestelling plaatst via één van de Websites van stickado.nl, of via een reseller, verwerken wij de volgende persoonsgegevens van jou:

– Voornaam en achternaam

– bedrijfsnaam (indien van toepassing)

– e-mailadres

– Telefoonnummer

– Factuuradres

– Afleveradres

– Betalingsgegevens

Registratie account en gebruik account

Je kunt een account aanmaken bij stickado.nl, in dat geval hoef je niet bij iedere bestelling jouw persoonsgegevens opnieuw invoeren. Daarnaast vind je in het account een overzicht van de producten en diensten die jij bij ons hebt afgenomen. In sommige gevallen is dit account noodzakelijk in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, de facturering en betaling. Voor het aanmaken van een account zijn de gegevens nodig zoals hiervoor aangegeven bij het plaatsen van een bestelling, daarnaast verwerken wij de volgende gegevens van jou:

– Gebruikersnaam (door jou gekozen);

– Password (door jou gekozen): deze wordt gehasht, wij kunnen jouw password niet inzien;

– Andere informatie die jij op eigen initiatief aan ons verschaft;

– Een overzicht van jouw bestelhistorie bij stickado.nl.

Artikel 3 – Doeleinden van verwerking van gegevens

Bezoek Websites

Op de Websites worden algemene bezoekgegevens en klikgedrag bijgehouden, zodat we de indeling op onze Websites verder kunnen optimaliseren en de informatieverschaffing kunnen verbeteren, maar ook om fraude te bestrijden.

Daarnaast worden er tijdens het gebruik van de Websites cookies geplaatst op jouw computer, smartphone of tablet. Zie hieronder meer over het gebruik van cookies door stickado.nl.

Contact met stickado.nl

Als jij stickado.nl om informatie verzoekt, verwerkt stickado.nl de daarvoor verstrekte persoonsgegevens om aan dat verzoek te voldoen en/of om jouw vragen te beantwoorden.

Nieuwsbrieven

Als je jouw e-mailadres hebt opgegeven, kun je je opgeven voor onze gratis nieuwsbrief. Wij zullen deze uitsluitend aan jou toezenden nadat je hebt aangegeven deze te willen ontvangen. Je kunt altijd afmelden voor de nieuwsbrief, door op de unsubscribe-button te klikken onderaan de nieuwsbrief, of door dit aan te geven in je account.

Bestellingen plaatsen

Via jouw account kun je producten van stickado.nl bestellen. Wij gebruiken jouw persoonsgegevens, om een bestelling af te kunnen handelen. In het bijzonder gaat het om de volgende doeleinden:

(i) De acceptatie van jouw bestelling;

(ii) De afhandeling van jouw bestelling en het verzenden van het product;

(iii) Om jou op de hoogte te houden van de status van jouw bestelling;

(iv) Facturatie;

(v) Het afhandelen van vragen en klachten.

De gegevens die verband houden met een bestelling, worden bewaard zolang dat nodig is voor afhandeling van de levering en betaling, of langer als er een geschil is ontstaan tussen jou en stickado.nl. Als je een account aanmaakt bij stickado.nl, kun je ook een overzicht vinden van jouw bestelhistorie. In dat geval worden bestellingen bewaard, zolang jouw account blijft bestaan.

Account

De persoonsgegevens in jouw account, worden verwerkt voor jouw gebruiks- en bestelgemak. Daarnaast zullen wij deze persoonsgegevens gebruiken om jouw account aan te maken en te onderhouden, maar ook kunnen wij deze persoonsgegevens gebruiken om fraude, misbruik of ongeoorloofd gebruik van jouw account op te sporen, te verhelpen en te voorkomen. De persoonsgegevens bewaren wij zolang jouw account bij ons blijft bestaan en langer indien dat noodzakelijk is voor stickado.nl, bijvoorbeeld wanneer er een geschil is ontstaan tussen jou en stickado.nl.

Andere doeleinden voor het gebruik van persoonsgegevens

Wij kunnen ook gebruik maken van de persoonsgegevens die jij via de één van de Websites aan ons hebt verschaft, voor de volgende doeleinden:

(i) Om uitvoering te geven aan een andere overeenkomst tussen jou en stickado.nl;

(ii) Om de Websites en de producten van stickado.nl te ontwikkelen en verbeteren;

(iii) Voor kwaliteits- en managementdoeleinden, zoals interne controles, audits, accountantscontrole en beoordelingen;

(iv) Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen;

(v) Voor beveiliging van de Websites en het tegengaan van fraude en misbruik van de Websites.

Artikel 4 – Grondslagen

Persoonsgegevens worden slechts verwerkt, indien aan een van de volgende voorwaarden (grondslagen) is voldaan:

– jij heeft daarvoor toestemming gegeven;

– het is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waar jij partij bij bent (bijvoorbeeld een koopovereenkomst), of waar de rechtspersoon die jij vertegenwoordigd partij bij is;

– het is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op stickado.nl rust;

– het is noodzakelijk om de vitale belangen van jou of van een andere natuurlijke persoon te beschermen (deze grondslag komt zelden voor);

– het is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van stickado.nl of een derde, behalve wanneer jouw belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden zwaarder wegen dan de belangen van stickado.nl en/of de derde.

Artikel 5 – Het gebruik van cookies

Wat zijn cookies?

Tijdens een bezoek aan onze Websites worden er cookies en vergelijkbare technologieën op jouw computer, smartphone, tablet of andere device geplaatst. Cookies zijn kleine tekstbestanden die tijdens het gebruik van de Websites op jouw computer, tablet of smartphone wordt aangemaakt en opgeslagen.

Cookies die stickado.nl gebruikt

Functionele cookies

Functionele cookies zijn nodig om ervoor te zorgen dat onze website werkt. Zonder dee werken basiselementen van onze website niet. Ze zijn noodzakelijk.

stickado.nl-Session

Deze functionele cookie zorgt ervoor dat de websites goed werken, bijvoorbeeld door het ingelogd blijven op je account (zonder dat je log-in gegevens elke keer hoeft in te voeren), door te onthouden welke producten in uw winkelmandje zitten en het verzenden van het juiste bedrag om af te rekenen.

Duur: Deze cookie wordt verwijderd na de sessie.

Analytische Cookies

Analytische cookies worden gebruikt om informatie die kan helpen bij het verbeteren van onze websites voor een betere shopervaring te verzamelen. We streven er elke dag naar om onze websites beter te maken.

Google Analytics

Met behulp van Google Analytics meten we hoe je onze webshops gebruikt. We gebruiken deze gegevens om je te helpen het product te kiezen dat het beste bij je past en om je promoties te tonen van producten die je misschien interessant vindt. Deze cookie helpt ons te analyseren welke marketing kanalen best werken en welke pagina’s in onze winkels moeten worden verbeterd. Privacy-Statement

Duur: Deze cookie is van Google en zal voor maximaal 2 jaar worden bewaard.

Hotjar

Hotjar stelt ons in staat om het gedrag van onze klanten te analyseren om ervoor te zorgen dat dit een prettige ervaring is. Met deze gegevens zijn wij in staat om onze website te verbeteren voor jou. Privacy-Statement

Duur: Deze cookie is uit Hotjar en zal worden verwijderd na de sessie.

Marketing Cookies

Google Analytics Remarketing

Met behulp van Google Analytics meten we hoe je onze webshops gebruikt. We gebruiken deze gegevens om je te helpen het product te kiezen dat het beste bij je past en om je promoties te tonen van producten die je misschien interessant vindt. Privacy-Statement

Duur: Deze cookie is van Google en zal voor maximaal 2 jaar bewaard

Klaviyo

Deze cookie wordt gebruikt om uw website gedrag te meten en helpt ons relevante promotionele e-mails te sturen. Zonder deze cookie krijg je minder persoonlijke aanbiedingen. Privacy-Statement

Duur: Deze cookie is uit Klaviyo en zal voor maximaal 2 jaar worden bewaard.

Advertentiecookies

We geven derden de mogelijkheid om reclame cookies op onze webshop te zetten. Daarnaast zetten we zelf ook reclame cookies op onze website en websites van derden. We kunnen de informatie uit deze reclame cookies combineren. Ze houden bij welke advertenties je hebt gezien, hoe vaak je ze hebt gezien, wanner je klikt, en als je daarna tot een aankoop overgaat. Door het combineren van deze kenmerken, kunnen wij je reclame interesse bepalen en de advertenties die we weergeven op onze webshop en websites van derden aanpassen. We doen dit zodat de meest relevante advertenties kunnen worden weergegeven, op basis van jouw online surf-, zoek- en koopgedrag.

Reclame-netwerken en media bedrijven fungeren als tussenpersoon tussen webshops en adverteerders. reclame cookies Deze partijen stellen ons in staat om advertenties van derden te laten zien.

Google Ads

Deze cookie wordt gebruikt om ons te helpen om advertenties aan potentiële klanten die zoeken naar onze producten op Google te laten zien. We gebruiken onze Google Ads-cookie om ervoor te zorgen dat we in staat zijn om de prestaties van onze reclamecampagnes te meten en de best mogelijke advertenties aan jou te laten zien. Privacy-Statement

Duur: Deze cookie is van Google en zal voor maximaal 2 jaar worden bewaard.

Facebook

Deze cookie kan zien welke producten je bekijkt. Op deze manier kunnen wij je relevante advertenties op Facebook laten zien. Zonder deze cookie, zul je persoonlijke promoties missen. Privacy-Statement

Duur: Deze cookie is van Facebook en zal voor maximaal 2 jaar worden bewaard.

Weigeren cookies

Jij kunt zelf beslissen of je cookies wilt accepteren, of dat je wilt dat jouw browser jou een melding geeft van het plaatsen van een cookie. Je zult daarvoor je browser instellingen moeten aanpassen. Iedere browser is anderen, je kunt het beste de handleiding van jouw browser raadplegen om erachter te komen hoe dit in jouw browser werkt. Je kunt ook altijd geïnstalleerde cookies verwijderen van jouw computer, tablet of smartphone.

Artikel 6 – Beveiliging

stickado.nl hanteert een beveiligingsniveau voor het verwerken van de persoonsgegevens, dat, binnen de mogelijkheden van de huidige technieken, voldoende is om ongeautoriseerde toegang, wijziging, publicatie of verlies van jouw persoonsgegevens tegen te gaan. De Websites maakt gebruikt van de Secure Socket Layer (SSL) techniek, herkenbaar aan “https://” en het slotje in de adresbalk.

De veiligheid van jouw persoonsgegevens in jouw account hangt uiteraard ook samen met het geheimhouden van jouw accountgegevens (password). Je dient daarom zelf zorg te dragen voor zorgvuldige omgang met jouw accountgegevens en deze nooit aan een andere te verstrekken.

Artikel 7 – Recht op inzage en verwijdering

Je kunt je gegevens te allen tijde bij stickado.nl opvragen of stickado.nl verzoeken deze te wijzigen of te verwijderen. Als je een account hebt aangemaakt, kun je jouw persoonsgegevens altijd inzien en wijzigen door in te loggen in jouw account. Voor sommige persoonsgegevens kan het zo zijn dat stickado.nl wettelijk verplicht is deze te bewaren. Voor deze persoonsgegevens geldt dat stickado.nl deze niet op jouw verzoek kan wijzigen en/of verwijderen.

Daarnaast heb je het recht om jouw persoonsgegevens bij stickado.nl op te vragen of stickado.nl verzoeken deze te wijzigen of te verwijderen. Voor sommige persoonsgegevens kan het zo zijn dat stickado.nl wettelijk verplicht is deze te bewaren. Voor deze persoonsgegevens geldt dat stickado.nl deze niet op jouw verzoek kan wijzigen en/of verwijderen. Houd er ook rekening mee, dat nadat wij jouw gegevens op jouw verzoek hebben gewijzigd of verwijderd, het kan zijn dat deze gegevens nog enige tijd in onze back-ups aanwezig zullen zijn, totdat ook die back-ups worden gewist.

In sommige gevallen heb jij ook het recht de persoonsgegevens, die wij van jou verwerken, in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen en heb jij het recht om die gegevens over te dragen, indien de verwerking door stickado.nl geschiedt op de wijze waarvoor in de van toepassing zijnde wet- en regelgeving het recht op overdraagbaarheid van gegevens is toegekend.

Voor het gebruik maken van jouw bovengenoemde rechten, kunt je een e-mail zenden naar support@stickado.nl.com.

Artikel 8 – Derden

Wij zullen jouw persoonsgegevens niet zonder jouw toestemming aan derden doorgeven, tenzij:

dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering tussen de overeenkomst tussen jou en stickado.nl, bijvoorbeeld in verband met de betaling of levering van de producten die jij hebt besteld; en/of
deze derde een verwerker is van stickado.nl (zie hierna); en/of
stickado.nl op grond van een wettelijke verplichting of in een noodgeval gehouden is persoonsgegevens door te geven aan overheidsinstanties; en/of
er een reorganisatie of overdracht van bedrijfsactiviteiten plaatsvindt bij stickado.nl met als gevolg dat stickado.nl persoonsgegevens moet overdragen aan een andere organisatie.
Artikel 9 – Privacy verklaring derden

Hetprivacy en cookie policy van stickado.nl is niet van toepassing op websites van derde partijen, ook niet als stickado.nl een hyperlink op haar Websites heeft geplaatst naar deze andere websites.

Wanneer je een bestelling bij een reseller plaatst, geldt dat de reseller een eigen privacy verklaring hanteert. Deze privacy verklaring van stickado.nl is uitsluitend van toepassing voor zover dit ziet op de afhandeling van de bestelling door stickado.nl.

stickado.nl aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid ten aanzien van de wijze waarop derde partijen of resellers omgaan met persoonsgegevens en cookies. Wij adviseren je om kennis te nemen van de privacy en cookie verklaringen van die websites, voordat je deze bezoekt.

Artikel 10 – Verwerkers

stickado.nl schakelt derden in om jouw persoonsgegevens te verwerken. Deze derden (verwerkers) verwerken jouw persoonsgegevens uitsluitend in onze opdracht en wij sluiten met deze derden verwerkersovereenkomsten die voldoen aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Het gaat onder andere om dienstverleners die hostingsdiensten leveren.

Artikel 11 – Bewaartermijnen

Jouw persoonsgegevens worden bewaard zolang dit noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor deze worden verwerkt. Na de (wettelijke) bewaarperiode worden jouw persoonsgegevens vernietigd.

Bovenstaande geldt niet in het geval er op stickado.nl een wettelijke verplichting rust om de persoonsgegevens langer te bewaren.

Artikel 12 – Contact stickado.nl

Als je vragen hebt over deze privacy verklaring, neem dan contact op met stickado.nl, hieronder vind je onze contactgegevens.

stickado.nl

Doelenstraat 22

5051 TG goirle

E-mailadres: info@stickado.nl

Artikel 13 – Wijzigen

Deze privacy verklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. De meest actuele privacy verklaring kan je vinden via de Websites, wij adviseren je om kennis te nemen van de privacy verklaring op de Websites, voordat je nieuwe persoonsgegevens invoert.

Scroll naar boven
Scroll naar top